Podlahové konvektory s nucenou konvekcí

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí

Podlahové konvektory s nuceným prouděním vzduchu je možné použít buď jako primární topný systém, nebo jako sekundární topný systém. Vysoké topné výkony jsou zajištěny přidáním ventilátoru, který je schopný dle nastavení otáček výkon zmnohonásobit.
​Umístěním konvektoru před prosklenou plochou, kde je nejvýznamnější tepelná ztráta, odděluje chladnou okenní část od tepla místnosti proudícím vzduchem. Tento proudící vzduch cirkuluje místností, kterou zároveň zahřívá a neumožní kondenzaci okna. Na vstupu do výměníku tepla může být použit termostatický či termoelektrický ventil. V případě použití jednoho či více konvektorů v místnosti je možné teplotu místnosti a otáčky ventilátoru řídit prostorovým termostatem nebo nadřazeným systémem.

 

Výkony