Podlahové konvektory s nucenou konvekcí

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí

Podlahové konvektory s nuceným prouděním vzduchu je možné použít jako primární topný systém, nebo jako sekundární topný systém. Vysoké topné výkony jsou zajištěny přidáním ventilátoru který je schopný, dle nastavení otáček, výkon zmnohonásobit.​ Umístění konvektoru před prosklenou plochou, kde je nejvýznamnější tepelná ztráta, odděluje chladnou okenní část od tepla místnosti proudícím vzduchem. Tento proudící vzduch cirkuluje místností kterou zároveň ohřívá a neumožní kondenzaci par na okně. Na vstupu do výměníku tepla může být použit termostatický či termoelektrický ventil. V případě použití jednoho či více konvektorů v místnosti je možné teplotu místnosti a otáčky ventilátoru řídit prostorovým termostatem nebo nadřazeným systémem. 

Podlahové konvektory Hitte jsou rozděleny do tří typů:

  • FXX - pro standardní, suché prostředí
  • FWX - s odtokem nateklé vody pro mokré a vlhké prostředí
  • FCX - kombinace topení a chlazení pro letní období
Výkony